Psi i mačke u Srbiji

Psi i mačke u Srbiji

Institucije

Oblast dobrobiti životinja u Srbiji uređena je zakonima i pratećim podzakonskim aktima. Vlasnici pasa i mačaka, kao i vlasnici prihvatilišta, pansiona i odgajivačnica dužni su da poštuju odredbe Zakona o veterinarstvu, Zakona o dobrobiti životinja, Pravilnika o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti besnilo i načinu njihovog sprovođenja, Pravilnika o načinu obeležavanja i registracije pasa i mačaka, Pravilnika o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke, Pravilnika o načinu držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost za okolinu, Pravilnika o lovačkim psima, Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju prihvatilišta i pansioni za životinje i Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju odgajivačnice za životinje.

Gradovi i opštine usvajaju podzakonska akta – odluke kojima se reguliše način držanja pasa i mačaka i izvođenja na javne površine. Pojedine odredbe lokalnih odluka kojima je regulisan javni prevoz odnose se pse i mačke – ukoliko je takvim propisima dozvoljeno uvođenje kućnih ljubimaca u vozila gradskog saobraćaja

Obaveze vlasnika pasa i mačaka proističu iz nabrojanih zakona, pravilnika i odluka, kao i drugih opštih propisa, na primer Zakona o lokalnoj samoupravi.

Lokalni programi kontrole i smanjenja brojnosti napuštenih pasa i mačaka određuju način postupanja sa napuštenim kućnim ljubimcima, u skladu sa zakonom.

Krivični zakonik i Zakon o javnom redu i miru zabranjuju zlostavljanje životinja, a kršenje njihovih odredbi prijavljuje se policiji.

Za sprovođenje zakona i pravilnika nadležna je republička veterinarska inspekcija (kontrola dokumentacije, čipovanja, sterilizacije, ugrožavanje zdravlja i dobrobiti životinja, ugrožavanje zdravlja ljudi, zlostavljanje životinja, kontrola rada prihvatilišta i odgajivačnica, i tako dalje).

Za kontrolu držanja životinja u skladu sa lokalnim odlukama (misli se na mesto držanja pasa i mačaka) nadležne su komunalna inspekcija i komunalna policija, a one su nadležne i za kontrolu načina izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine (izvođenje na povocu, čišćenje iza ljubimca tokom šetnje, ponašanje u parkovima za pse, sprečavanje ljubimca da ošteti cvetne zasade, i tako dalje).

Lokalne samouprave, službe komunalne zoohigijene i registrovana prihvatilišta nadležni su za sprovođenje programa kontrole i smanjenja brojnosti napuštenih pasa i mačaka.

Mačka