Psi i mačke u Srbiji

Psi i mačke u Srbiji

Znanje i odgovornost

Udruženje LINK PLUS realizuje projekat Znanje i odgovornost od 2011. godine, u saradnji sa mnogobrojnim partnerima, zagovarajući prepoznavanje zaštite dobrobiti životinja kao aktivnosti od opšteg interesa i sankcionisanje nasilja nad životinjama.

Sajt Psi i mačke u Srbiji nastajao je u procesu komunikacije sa velikim brojem građana s kojima smo se susretali tokom pune tri godine kroz naše aktivnosti, kao i razgovore koje smo vodili sa kolegama u civilnom sektoru, novinarima i donosiocima odluka. U tekstovima koji su objavljeni na sajtu pronaći ćete odgovore na pitanja koja ste nam najčešće postavljali.

Veb dizajnerka Jelena Čolović predstavila je naš projekat internet prezentacijom. Obogatila je reči originalnim crtežima koji simbolizuju skladan život čoveka i životinja u urbanoj sredini.

Zahvaljujemo na stručnoj pomoći Sari Milićević i Ingeborg Arjono Filipović.

O našim aktivnostima možete da se informišete na našem sajtu i stranici.

Mačka