Psi i mačke u Srbiji

Psi i mačke u Srbiji

Prihvatilišta: Koncept kažnjavanja žrtava

Pas

Prihvatilišta bi trebalo da budu sigurno utočište za napuštene životinje, ali nažalost najčešće to nije slučaj. U situaciji kada nesavesni građani nekažnjeno izbacuju pse i mačke na ulicu usled nepostojanja kontrole vlasnika kućnih ljubimaca, prihvatilišta ne mogu biti rešenje problema.

Najraširenija zabluda, pogotovo među ljubiteljima životinja jeste da su prihvatilišta dobro rešenje za napuštene životinje. Kolektivni smeštaj nije najsrećnije rešenje ni za ljude ni za životinje,
a njegova specifičnost su promene u ponašanju koje su zabeležene kako u prihvatnim centrima za ljude, tako i u prihvatilištima za životinje.

Daleko od očiju javnosti, pojedina prihvatilišta za životinje u Srbiji postala su mesta na kojima se životinje sistemski zlostavljaju ili nezakonito ubijaju. Koncept prihvatilišta za napuštene životinje u tom smislu predstavlja koncept kažnjavanja žrtava.

Zalažemo se za sistemsko rešenje problema napuštenih životinja i upozoravamo da su prihvatilišta za napuštene životinje samo jedan segment rešenja, kao i da fokus mora da se pomeri na odgovorno ponašanje ljudi i primenu mera odgovornog vlasništva.

U svesti ljudi duboko je ukorenjeno verovanje da je psu najgore na ulici i da ga smeštanjem u bilo kakav objekat spašavaju. Ako zaista želimo da pomognemo napuštenim životinjama, moramo da se pomerimo od sopstvenih osećanja ka objektivnosti i činjenicama.

Smrtnost u gradskim i opštinskim prihvatilištima je velika – u mnogim slučajevima procenat uginulih pasa na ulici je isti kao procenat pasa koji su uginuli u prihvatilištima, zaraze se lako šire, psi su nesrećni, a mačke veoma brzo propadaju.

Verovatno ne znate da objekti u vlasništvu udruženja za zaštitu životinja i pojedinaca nisu registrovana prihvatilišta. Trenutno u Srbiji ima svega nekoliko registrovanih privatnih prihvatilišta.

Iako su usvajanjem Zakona o veterinarstvu 2005. godine lokalne samouprave dobile zakonsku obavezu zbrinjavanja napuštenih pasa i mačaka koja je detaljno formulisana odredbama Zakona o dobrobiti životinja i Pravilnikom o uslovima koje moraju da ispunjavaju prihvatilišta i pansioni za životinje, danas u Srbiji samo dvadesetak opština i gradova ima prihvatilišta koja delimično ispunjavaju uslove propisane zakonom. Takođe, još uvek opstaju i neregistrovani objekti u koje se nezakonito smeštaju napuštene životinje, uglavnom na gradskim deponijama.

Pravilnik o prihvatilištima je ambiciozno napisan, njegove odredbe je teško poštovati. Međutim, većina postojećih prihvatilišta ne ispunjava ni minimum standarda, životinje masovno umiru i međusobno se ubijaju, a u pojedinim javnim prihvatilištima i dalje se vrši masovna nezakonita eutanazija.

Stoga vas molimo da se dobro raspitate pre nego što odvedete svog psa ili mačku u prihvatilište. Sigurno su vam bili dobro društvo, moći ćete da izdržite obaveze vlasnika psa ili mačke do kraja.

Napušteni psi i mačke koje odvedete na sterilizaciju i vratite na staništa biće vam zahvalni jer im niste oduzeli jedino pravo koje imaju – pravo na slobodno kretanje.

Treba razlikovati prihvatilišta od objekata i privatnih domova u kojima su smešteni psi i mačke hordaša – osoba koje patološki skupljaju i razmnožavaju životinje, do granice kada ugrožavaju njihovu dobrobit, zdravlje i život. Hordašenje je najkomplikovaniji i najperfidniji oblik zlostavljanja životinja pri kojem često dolazi i do maltretiranja i ugrožavanja zdravlja članova porodice i osoba koje žive u neposrednoj blizini.

Nažalost, u Srbiji ne postoji adekvatna reakcija nadležnih službi, od komunalne i veterinarske inspekcije i policije do centara za socijalni rad i predstavnika lokalnih vlasti. Neinformisanost predstavnika tužilaštava i sudova često dovodi do odbijanja da se pokrene krivični postupak, kao i do izricanja blagih kazni i oslobađajućih presuda, i to ne samo u slučaju hordašenja, nego bilo kojeg oblika zlostavljanja životinja.