Psi i mačke u Srbiji

Psi i mačke u Srbiji

Mačka

Čime se bave udruženja za zaštitu životinja?

Ulogu organizacija civilnog društva najbolje je opisao Vensan Dežer, bivši šef delegacije Evropske unije u Srbiji, rekavši da
„Civilno društvo treba da ima ulogu u procesu donošenja odluka, izradi nacrta zakona, ali i da kontroliše da li se usvojeni zakoni u praksi sprovode, što često nije slučaj”.

Zakon o veterinarstvu obavezuje lokalne samouprave da zbrinjavaju napuštene životinje. Zbog velikog broja napuštenih životinja kojima je potrebna pomoć, većina udruženja posvećena je brizi o njima i udomljavanju. Ipak, samo udruženja koja imaju registrovana prihvatilišta dužna su da zbrinjavaju napuštene životinje u skladu sa članom 65. i 74. Zakona o dobrobiti životinja.

Pored Zakona o udruženjima i opštih akata koji propisuju obaveze svih udruženja, udruženja za zaštitu životinja imaju i zakonske obaveze propisane posebnim propisom. Zakon o dobrobiti životinja kaže da su udruženja dužna da sarađuju sa svim zainteresovanim stranama: državnim organima, naučnoistraživačkim organizacijama, ustanovama u oblasti obrazovanja, veterine, poljoprivrede, zdravstva, informisanja, kulture, kao i drugim ustanovama i organizacijama i pravnim i fizičkim licima, odnosno preduzetnicima, koji obavljaju delatnosti, odnosno poslove u vezi sa životinjama,
u procesu donošenja odluka u oblasti zaštite dobrobiti životinja.

Najvažnija zakonska obaveza udruženja jeste edukacija građana, odnosno podizanje svesti i informisanje javnosti o dobrobiti životinja, u skladu sa zakonom, i to na način da svojim delovanjem aktivno učestvuju u zaštiti dobrobiti životinja na način kojim se ne povređuje etika i prava drugih građana.


Spisak registrovanih udruženja za zaštitu životinja

Mačka

ADA

Udruženje za zaštitu životinja "Pongo"
Zastupnica: Eržebet Solar

ALEKSINAC

Društvo za zaštitu životinja "Druid"
Zastupnica: Marijana Pavlović

BAČ

Udruženje za zaštitu životinja i prirode "Lesi"
Zastupnica: Jelena Badivuk

BAČKA PALANKA

Društvo za zaštitu životinja "Fortuna" - Bačka Palanka
Zastupnik: Miloš Vlaškalić

Udruženje za zaštitu životinja Bačka Palanka
Zastupnik: Krstan Pejić

Društvo za zaštitu životinja "Nojeva barka" - Bačka Palanka
Zastupnik: Nenad Keravica

BAČKA TOPOLA

Društvo za zaštitu životinja - PRIZORGO - Bačka Topola
Zastupnik: Tamaš Koša

Društvo za zaštitu životinja
"Udruženje Happy animals home"

Zastupnica: Mara Jovanović

BAČKI PETROVAC

Društvo za zaštitu životinja Leviatan
Zastupnica: Manuela Kopčok

BEČEJ

Društvo za zaštitu životinja i prirode-Bečej
Zastupnica: Livia Molnar

BELA PALANKA

Udruženje za zaštitu životinja "Fluk"
Zastupnica: Ljiljana Šurdilović

BEOČIN

(Banoštor)

Društvo za zaštitu životinja Vojvodina
Zastupnica: Irmgard Margareta Dragić

BEOGRAD

Centar za besplatnu sterilizaciju
i preventivnu brigu o psima i mačkama mešancima
Zastupnik: Dr Stanko Božinović
Sajt: www.centar-za-mesance.com

Društvo ljubitelja mačaka Beograd
Zastupnica: Ljubica Landeka
Sajt: azilzamacke.wordpress.com

Društvo prijatelja životinja "KASPER" Beograd
Zastupnik: Petar Đorđević
Sajt: www.kasper-pethelp.org

Društvo za zaštitu životinja - EKI
Zastupnica: Suzana Aćimović

Društvo za zaštitu životinja "VHB"
Zastupnica: Dr Galja Zokić
Sajt: www.vhb.org.rs

Društvo za zaštitu životinja "ZOOVITA"
Zastupnik: Dejan Nikolić

Evropska inicijativa 17
Zastupnica: Danica Drobac
Sajt: evropskainicijativa17.blogspot.com

Felinološko društvo "Le Petit"
Zastupnici: Svetlana Lalović, Miloš Arizović
Sajt: www.lepetit.rs/Drustvo.htm

HumAnimal
Zastupnica: Dušica Radulović

Humanitarna organizacija za brigu i zaštitu
životinja "Lupis"

Zastupnice: Natalija Ilić, Dilara Kuscuoglu

Nada za životinje - Riska
Zastupnici: Milja Krivokuća, Milan Ćalić
Sajt: www.animalhope.org.rs

Nacionalna organizacija za zaštitu životinja
Zastupnik: Nikola Stefanović

Organizacija za ekologiju i brigu o životinjama
"Veliko srce"

Zastupnik: Miomir Ranđelović

Organizacija za poštovanje i brigu o
životinjama – ORCA

Zastupnik: Elvir Burazerović
Sajt: www.orca.rs

Pet Frendli Srbija
Zastupnik: Miloš Vučeković
Sajt: www.petfrendli.com

Pomoć životinjama – Help Animals
Zastupnica: Zlata Korjenić
Sajt: www.helpanimals.org.rs

Respekta
Zastupnica: Elena Magdalena Lenard
Sajt: www.respecta.org.rs

Udruženje građana "ALFA"
Zastupnice: Tanja Ostojić, Jovana Mitrović
Sajt: udomime.blogspot.com

Udruženje građana PRO ANIMA
Zastupnica: Mirica Toma

Udruženje "OAZA" Društvo za brigu
o napuštenim psima i mačkama

Zastupnica: Maja Alfirev

Udruženje za brigu o životinjama
grada Beograda "BETA"

Zastupnica: Jelena Veselinov
Sajt: betabeograd.weebly.com

Udruženje za brigu o životinjama
"Klub vlasnika pasa"

Zastupnica: Jana Šubic Pejić

Udruženje za pomoć životinjama
i edukaciju građana

Zastupnica: Biserka Nikolić

Udruženje za prava i zaštitu životinja
i prirode TERA Zemun

Zastupnik: Dragoljub Stevanović

Udruženje za prava i zaštitu životinja "Mia"
Zastupnica: Jelena Zarić

Udruženje za zaštitu i dobrobit mačaka
"Cat Society"

Zastupnica: Andrijana Jeremić

Udruženje za zaštitu i prava životinja
"Sloboda za životinje"

Zastupnica: Snežana Milovanović
Sajt: www.sloboda-za-zivotinje.org

Udruženje za zaštitu i prava životinja
"KLEMPA" Zemun

Zastupnica: Jelena Dragutinović

Udruženje za zaštitu životinja i razvoj
građanske svesti "Feniks"

Zastupnica: Milica Ranković
Sajt: www.feniks.org.rs

Udruženje za zaštitu životinja Lajka
Zastupnica: Jelena Ratković

Udruženje za zaštitu životinja NOA
Zastupnik: Dejan Savić

Udruženje za zaštitu životinja, razvoj sporta,
rekreacije, unapređenje zdravog načina života
i zaštitu životne sredine - EKO Zeleni venac

Zastupnik: Miodrag Živić

Udruženje za zaštitu životinja "Akcija život(inje)"
Zastupnik: Dejan Miletić

Lazarevac
Udruženje građana "Lazarevački Lunja"
Zastupnica: Tijana Ivković

Mladenovac
Društvo za zaštitu životinja "Mladenovac"
Zastupnica: Branka Stojanović

Obrenovac
Prihvatilište Draževac

Zastupnica: Vesna Prokopljević

Udruženje građana za zaštitu životinja "Spas"
Zastupnik: Jovica Dreković

Udruženje za zaštitu životinja "Humano
društvo Obrenovca"

Zastupnik: Goran Samardžić

Udruženje za zaštitu životinja "Opstanak"
Zastupnica: Nagorka Urumović

BOR

Udruženje za zaštitu životinja "Beban"
Zastupnik: Miodrag Mladenović
Sajt: beban-bor.blogspot.com

ČAČAK

Društvo za odgoj i zaštitu sitnih
životinja "Košutnjak"

Zastupnik: Momčilo Pantović

Udruženje za zaštitu životinja "MOJ PAS"
Zastupnica: Milka Stevelić
Sajt: dresurapsa.com

Udruženje za zaštitu životinja "OKO"
Zastupnik: Nenad Rajičić

Udruženje za zaštitu životinja "Teodora's Angels"
Zastupnica: Nataša Seme

ČOKA

Udruženje za zaštitu životinja Lina
Zastupnica: Jelena Ljuboja

ĐURĐEVO

Društvo za zaštitu životinja i prirode - Đurđevo
Zastupnica: Monika Brukner
Sajt: www.dzzdjurdjevo.com

JAGODINA

Udruženje za zaštitu životinja Argos
Zastupnica: Inda Marjanović
Sajt: www.argos.autentik.net

KANJIŽA

Udruženje za zaštitu životinja "ŠAPA"
Zastupnik: Jožef David

KNJAŽEVAC

Udruženje za zaštitu prava i dobrobit životinja "Opstanak 2" Knjaževac
Zastupnica: Biljana Popo Hristić

KRAGUJEVAC

Udruženje za zaštitu životinja Šumadijskog regiona "Crvena Šapa"
Zastupnica: Tina Mijović

KRALJEVO

Društvo za zaštitu životinja "Spaske"
Zastupnica: Danijela Jović

KRUŠEVAC

Organizacija za prava i zaštitu životinja
Kruševac (ORPAK)

Zastupnica: Lela Bucek
Sajt: orpak.webs.com

LOZNICA
(Banja Koviljača)

Udruženje za zaštitu prirode, prava
životinja i prava ljudi "Lunja"

Zastupnica: Rada Živanović

NEGOTIN

Udruženje za zaštitu životinja "Alisa"
Zastupnica: Zvezdana Radojčić

NIŠ

Društvo za zaštitu životinja-Niš
Zastupnica: Svetlana Dejanović Avramović
Sajt: www.dzznis.org.rs

Fondacija za zaštitu životinja u Srbiji-FAPS
Zastupnik: Oliver Veličković
Sajt: www.zastitazivotinja.com

Udruženje za dobrobit životinja "Pastir"
Zastupnik: Igor Đorđević

Udruženje za zaštitu, odgoj i proučavanje životinja
"ZOO Planet" Pantelej

Zastupnik: Dušan Stojanović
Sajt: www.zooplanet.org.rs

NIŠKA BANJA

Udruženje za zaštitu životinja "Pseća sreća" Niška Banja
Zastupnik: Milan Cvetković

NOVI PAZAR

Udruženje za zaštitu životinja i prirode "Oholje"
Zastupnik: Mersat Alić

NOVI SAD

ARKA društvo za zaštitu životinja i životne sredine
Zastupnica: Branka Paško
Sajt: www.arka.org.rs

Udruženje za zaštitu dobrobiti životinja i životne sredine "Bella"
Zastupnica: Zorka Damjanović
Sajt: www.bella.org.rs

Udruženje za zaštitu i unapređenje životne sredine
i zaštite životinja „Vojvodina“

Zastupnici: Momir Keco, Slavica Keco

Udruženje građana za zaštitu životinja
DOBRA NADA Novi Sad
Zastupnik: Laslo Boka

Udruženje za zaštitu životinja i životne sredine "PAN"
Novi Sad

Zastupnik: Safet Cucak
Sajt: www.pannovisad.org.rs

Udruženje za zaštitu životinja "Noeva arka" Novi Sad
Zastupnici: Milenko Zeljković, Čarna Zeljković, Jelena Radaković

Udruženje za zaštitu životinja Novi Sad (SPANS)
Zastupnica: Lana Đorđević
Sajt: www.udruzenje-spans.bc.rs

ODŽACI

Ruka šapi
Zastupnik: Dušan Marković

PANČEVO

Društvo za zaštitu životinja i prirode "Ekolibrijum", Pančevo
Zastupnica: Zora Kolarski

Društvo prijatelja životinja "LJUBIMCI" Pančevo
Zastupnik: Ivan Kurajov
Sajt: www.ljubimci.org.rs

PIROT

Srpsko društvo za zaštitu životinja
Zastupnik: Zoran Pavlović

PROKUPLJE

Udruženje za zaštitu životinja "Šapica" - Prokuplje
Zastupnica: Biljana Vučetić

RUMA

Udruženje za zaštitu životinja "Jupiter" Ruma
Zastupnica: Smiljana Kulundžić

SENTA

Udruženje za zaštitu životinja i životne sredine "Lajka"
Zastupnica: Martina Gondi

SIVAC – KULA

Udruženje za zaštitu životinja SIVAC
Zastupnik: Vladan Strunjaš

SMEDEREVO

Društvo za zaštitu životinja i životne sredine "APAS" Smederevo
Zastupnica: Gordana Ristić

SRBOBRAN

Udruženje za zaštitu prava životinja "BAK" Srbobran, Nadalj
Zastupnica: Svetlana Đorđin

SREMSKA KAMENICA

Društvo za zaštitu životinja "Đovani"
Zastupnik: Milorad Vuković

SREMSKA MITROVICA

Udruženje građana "KANIS"
Zastupnici: Katarina Ranković, Marko Stepanov,
Adrijana Nedeljković, Vanja Radenković, Jasminka Vuca

Društvo za zaštitu životinja grada Sremska Mitrovica
Zastupnik: Dragan Džolić

SREMSKI KARLOVCI

Društvo za zaštitu prava životinja i prirode-"Hipo"
Zastupnica: Jelisaveta Filipović

STARA PAZOVA

Udruženje za zaštitu životinja "TRAG"
Zastupnica: Miroslava Mojžiš

SUBOTICA

Anima Subotica
Zastupnik: Željko Elesin

Društvo za zaštitu životinja "Aleks"
Zastupnica: Adrijana Nađ

EPAR-OIPA Srbija
Zastupnica: Dr Slavica Mazak Bešlić

Feliks – Felinološko društvo
Zastupnica: Danica Mirković
Sajt: www.catshelter-felix.com

Pets Are Worth Saving
Zastupnica: Andrea Šreiber

Udruženje za zaštitu životinja "Pubuš"
Zastupnica: Zejna Mimica

ŠABAC

Udruženje "Društvo za zaštitu životinja grada Šapca"
Zastupnik: Dragan Nenadović

TRSTENIK

Udruženje za pomoć životinjama i edukaciju građana
"Svet nade"

Zastupnica: Milica Pašalić

UB

Udruženje za zaštitu životinja "Prijatelj"
Zastupnica: Suzana Gojković

VALJEVO

Društvo za zaštitu životinja "Prijatelji" Valjevo
Zastupnica: Ružica Brajković

VELIKO GRADIŠTE

P.U.Ž. - pomoć ugroženim životinjama
Zastupnica: Slađana Bogičić

VRANJE

Društvo za zaštitu životinja "VRH"
Zastupnik: Ivica Trajković

Udruženje za zaštitu životinja i prirode Najbolji prijatelj
Zastupnica: Rosa Drmonjić

VRBAS

Lunja i Maza
Zastupnik: Miljana Tadić

VRNJAČKA BANJA

Udruženje za zaštitu i dobrobit životinja REKS
Zastupnik: Marko Derbogosijan

ZAJEČAR

Udruženje za brigu o životinjama
timočke krajine "BETA"

Zastupnik: Miloš Đuričić
Sajt: www.beta.org.rs

Udruženje za zaštitu životinja
"Prijatelji životinja Zaječar"

Zastupnik: Ljiljana Mitrović

ZRENJANIN

Multifunkcionalni kinološki centar Zen
Zastupnica: Brankica Raskov

Udruženje ljubitelja životinja "Magare"
Zastupnik: Predrag Klać

Udruženje za brigu o životinjama Banata "BETA"
Zastupnice: Gordana Belić, Stojanka Glišin

Udruženje za zaštitu životinja "Zrenjanin"
Zastupnici: Erika Juhas Šamu,
Miloš Korolija, Đure Zavišin

ŽAGUBICA

Udruženje za zaštitu životinja i životne sredine
"Save me - DADA"

Zastupnica: Danijela Perišić

Spisak udruženja građana koja su aktivna i u drugim oblastima,a svojim aktivnostima doprinose unapređenju zaštite dobrobiti životinja u Srbiji

Beograd

Centar za očuvanje autohtonih rasa
Zastupnik: Dr Darko Drobnjak
Sajt: www.cepib.org.rs

Kinološka akademija
Zastupnik: Dr Darko Drobnjak
Sajt: www.akademija.cepib.org.rs

LINK PLUS
Zastupnica: Nataša Vukmirović
Sajt: www.link-plus.org.uk

Novi Sad

Fondacija za razvoj domaćinstva
Zastupnica: Dr Veselina Radanov Pelagić
Sajt: www.sfcentar.com

Novosadski humanitarni centar
Zastupnici: Danijela Korać-Mandić, Perica Mandić
Sajt: www.nshc.org.rs

Veterinarske organizacije

VETERINARSKA KOMORA SRBIJE
www.vetks.org.rs

UDRUŽENJE VETERINARA MALE PRAKSE SRBIJE SASAP
www.sasasp.org.rs

SRPSKO VETERINARSKO DRUŠTVO
www.svd.rs